Добре дошли в diplomnarabota.net!


Този сайт е създаден в помощ на студентите от бакалавърските и магистърски програми в различни висши учебни заведения в България. Сайтът предлага готови разработки на дипломни работи и магистърски тези, но разработва и индивидуални проекти по задание на студентите.

Разработката на дипломна работа или магистърска теза изисква време, затова е хубаво студентите да предвидят правилно периода, необходим за създаване на разработката. В краен случай можем да поемем и по-спешни поръчки, стига времето да позволява това.

Дипломни работи и магистърски тези изработваме основно за висши учебни заведения като:
- Университет за национално и световно стопанство (УНСС);
- Софийски университет (СУ);
- Нов Български Университет (НБУ);
- Международно висше бизнес училище - Ботевград (МВБУ);
- Стопанска Академия "Д.А. Ценов" - Свищов;
- Икономически университет - Варна;
- Варненски свободен университет - Варна (ВСУ);
- други.

Изработването на всяка дипломна работа или магистърска теза се поверява на специалисти с над 15 г. опит в областта на подпомагането и консултирането на студенти - ние сме една от най-старите фирми в бранша. Написването на дипломната работа обикновено става на принципа на all-in-one, т.е. предлагаме пакетна услуга, която включва:
- консултация при вземане на поръчка;
- създаване на план на разработката, ако няма такъв подаден от научния ръководител;
- написване на дипломната работа или магистърската теза;
- корекция на всички забележки на научния ръководител;
- довършване, дооформяне и разпечатване на разработката;
- подготовка на резюме или презентация на PowerPoint за защитата на дипломната работа или магистърската теза;
- помощ за отговорите на въпросите от рецензията и консултиране за поведение по време на защитата.

С предоставянето на пълен пакет от услуги, необходими за Вашата успешна диплома, нашата единствена цел е да облекчим подготовката Ви за защитата и да подпомогнем успешно взимането на този важен за вашето бъдеще финален изпит. Работим коректно и в уговорените срокове, придържаме се към изискванията на клиента и се стремим да създаваме разработки, които да бъдат възможно по-малко ангажиращи за научните ръководители като корекции, за да пестим от тяхното и вашето време.

Смело можем да Ви уверим, че дипломните разработки са едни от най-силните продукти на фирмата, които предлагаме, и за тези 15 г. много български студенти, включително и от чужбина, са се уверили в доказаното качество и коректност, която осигуряваме.

 
free poker